top of page
hero-2.jpg

PILVIPALVELU ON MULLISTANUT LIIKETOIMINNAN

Pilvipalvelu eli cloud service on innovatiivinen tietotekniikan käsite, joka mahdollistaa käyttäjille pääsyn tietojenkäsittelyresursseihin, niin tallennustilaan, sovelluksiin kuin laskentatehoon, internetin välityksellä. Se tarjoaa käyttäjille joustavan ja skaalautuvan tavan hyödyntää tietotekniikkaa ilman, että heidän edes tarvitsee omistaa ja ylläpitää fyysisiä tietokoneita tai palvelimia.

Pilvipalveluitten avulla käyttäjät tallentavat ja jakavat tietoja verkossa pilveen, suorittavat sovelluksia etänä ja hyödyntävät laskentatehoa tarpeidensa mukaan. Ne tarjoavat erilaisia palvelumalleja, kuten ohjelmistot (SaaS), alustat (PaaS) ja infrastruktuurin (IaaS), joista yritykset saavat valita tarpeidensa mukaan.

 

Solver X tapahtuman tai On-demand -palvelun kautta löydät oikean yhteistyökumppanin. Oikealla valinnalla jokainen yritys kykenee tarjoamaan parempaa asiakaskokemusta, parantaa tuottoa ja kasvattaa liiketoimintaansa.

LYHYT HISTORIALLINEN TAUSTA

Pilvipalveluitten juuret voidaan jäljittää 1960-luvulle asti, kun ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) kehitettiin. Tämä oli ensimmäinen tietokoneverkko, joka toimi perustana nykypäivän internetille. Sen avulla tutkijat ja akateemiset yhteisöt pystyivät jakamaan resurssejaan ja tietojaan.

Käsitteenä cloud service vakiintui kuitenkin vasta 2000-luvun alussa, kun teknologiset edistysaskeleet ja internetin laajentuminen loivat pohjan niiden kehittämiselle. Sellaiset yritykset kuin Amazon, Google ja Microsoft aloittivat tarjoamaan cloud serviceä, joista tunnetuin esimerkki on Amazon Web Services (AWS), joka lanseerattiin vuonna 2006. Google Drive on sekin jo monelle tuttu.

Suosio kasvoi räjähdysmäisesti, kun yritykset alkoivat ymmärtää niiden tarjoamat edut. Ne mahdollistivat resurssien joustavan skaalautumisen, kustannussäästöt infrastruktuurin ylläpidossa ja nopean käyttöönottoketjun uusille sovelluksille. Lisäksi ne mahdollistivat työntekijöiden etätyön ja tehokkaan yhteistyön eri sijaintien välillä.

Esimerkiksi suoratoistopalvelu Netflix, joka jakaa elokuvia ja TV-sarjoja, toimii Amazon AWS:n avulla. Tämä antaa sille joustavuuden skaalata tarjontaansa tuhansille käyttäjille ympäri maailmaa ilman, että sen tarvitsee investoida omaan fyysiseen infrastruktuuriin.

 

Pilvipalvelut ovat vallanneet paikkansa liiketoiminnan ytimessä, ja tulevaisuudessa niiden rooli vain kasvaa. Niiden avulla yritykset saavat keskittyä ydinosaamiseensa ja innovointiin, kun tekninen tietotekniikka on ulkoistettu asiantuntijoille. Cloud servicet tarjoavat mahdollisuuden luoda ja toteuttaa uusia liiketoimintamalleja, jotka olivat ennen mahdottomia.

PILVIPALVELU OMAA MONIA MUOTOJA JA MALLEJA

PILVIPALVELUITTEN MONENLAISET MALLIT MAHDOLLISTAVAT YRITYKSILLE TILAISUUDEN VALITA NE ITSELLEEN TARPEELLISET JA VÄHENTÄVÄT INVESTOINTEJA OMAAN FYYSISEEN INFRASTRUKTUURIIN.

JULKINEN, YKSITYINEN JA HYBRIDIPILVI

Pilvipalvelut jaetaan yleisesti kolmeen pääluokkaan: julkisiin, yksityisiin ja hybridipilviin. Julkisessa pilvessä myydään resursseja useille asiakkaille samalla infrastruktuurilla. Tämä mahdollistaa skaalautuvuuden ja kustannussäästöt, sillä asiakkaat maksavat vain käytöstä. Tunnettuja julkisia pilvitarjoajia ovat muiden muassa Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ja Google Cloud Platform.

Yksityisessä pilvessä yritys tai organisaatio rakentaa oman pilvi-infrastruktuurinsa, jota hallitaan ja ylläpidetään sisäisesti. Tämä antaa suuremman hallinnan ja turvallisuuden tason, sillä resurssit ovat omistajan täydellisessä valvonnassa. Yksityisessä saattaa olla myös palvelimia, joita ylläpidetään kolmannen osapuolen konesaleissa tai datakeskuksissa.

Hybridipilvi yhdistää sekä julkisen että yksityisen pilven parhaat puolet. Tämä malli mahdollistaa yrityksille joustavuuden valita, mitä tietoja tai sovelluksia halutaan säilyttää yksityisessä ympäristössä ja mitä halutaan hyödyntää julkisessa pilvessä. Yritys voi vaikka käyttää yksityistä pilveä herkkien tietojen tallentamiseen ja samalla hyödyntää julkista skaalautuvissa web-sovelluksissa.

data-server-racks-hub-room-with-big-data-computer-center-blue-interior-hosting-storage-har
server-cloud-data-storage-concept-cloudscape-digital-online-service-global-network-web-dat

Pilvipalvelun tarjoajat

Palveluntarjoajat ovat keskeinen osa pilviekosysteemiä. Tunnetuimmat ovat suuret teknologiajätit, muiden muassa Amazon, Microsoft, Google ja IBM.

Ne investoivat mittaviin infrastruktuureihin, kuten tietokonekeskuksiin ja palvelinsaleihin, joiden avulla ne pystyvät tarjoamaan luotettavia, skaalautuvia ja joustavia palveluita asiakkaille. Ne vastaavat tietoturvasta, tietojen varmuuskopioinnista ja infrastruktuurin ylläpidosta.

PALVELUMALLIT (SAAS, PAAS, IAAS)

Erilaisiin tarpeisiin vastataan erilaisilla malleilla. Yleisimmät ovat ohjelmisto (SaaS), alusta (PaaS) ja infrastruktuuri (IaaS).

SaaS-malli tarjoaa valmiita sovelluksia ja ohjelmistoja, joita voidaan käyttää pilvestä. Asiakkaat saavat käyttää sovelluksia suoraan selaimen kautta ilman tarvetta asentaa niitä omille laitteilleen. Esimerkkejä SaaS-palveluista ovat sähköpostit, asiakkuudenhallintajärjestelmät (CRM) ja projektinhallintatyökalut.

PaaS-malli tuo kehittäjille alustan, jolla he saavat luoda ja kehittää omia sovelluksiaan. PaaS tarjoaa infrastruktuurin ja kehitystyökalut, kuten tietokannat, ohjelmointikielten tuen ja kehitysympäristöt. Kehittäjät saavat keskittyä sovellusten luomiseen ilman tarvetta huolehtia infrastruktuurin hallinnasta.

IaaS-malli tarjoaa yrityksille peruspilvi-infrastruktuurin, kuten virtuaaliset palvelimet, tallennustilan ja verkon resurssit. Tämä antaa niille täydellisen hallinnan tietotekniikkainfrastruktuurista, samoin kuin joustavuuden skaalata resursseja tarpeen mukaan.

cloud-server-computing-data-storage-processing-internet-technology-concept.jpg

"THE INVESTMENT OF PARTICIPATING SOLVER X HAS PAID OFF TEN TIMES."

OMINAISUUDET - TÄMÄ SINUN TULEE TIETÄÄ

CLOUD SERVICEN LOISTAVAT OMINAISUUDET TARJOAVAT YRITYKSILLE TEHOKKAAN JA MONIPUOLISEN TYÖKALUN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN. NE MAHDOLLISTAVAT RESURSSIEN TEHOKKAAN KÄYTÖN, JOUSTAVAN SKAALAUTUVUUDEN JA TURVALLISEN TIEDONHALLINNAN. ALLA NIISTÄ TARKEMMIN.

JOUSTAVUUS JA SKAALAUTUVUUS

PILVIPALVELUITTEN KESKEINEN OMINAISUUS ON NIIDEN JOUSTAVUUS JA SKAALAUTUVUUS. NE TARJOAVAT KÄYTTÄJILLE MAHDOLLISUUDEN SKAALATA RESURSSEJAAN TARPEEN MUKAAN ILMAN RAJOITUKSIA PERINTEISEN INFRASTRUKTUURIN ASETTAMISTA RAJOITUKSISTA. TÄMÄ TARKOITTAA, ETTÄ YRITYKSET KYKENEVÄT HELPOSTI TARPEEN MUKAAN LISÄÄMÄÄN TAI VÄHENTÄMÄÄN LASKENTATEHOA, TALLENNUSTILAA TAI MUITA RESURSSEJAAN.

 

VERKKOKAUPPA-ALUSTAN PITÄJÄ KYKENEE VAIKKAPA SKAALAAMAAN TARJONTAANSA RUUHKA-AIKOINA VARMISTAAKSEEN, ETTÄ HEIDÄN VERKKOSIVUNSA TOIMIVAT SUJUVASTI JA PYSTYVÄT KÄSITTELEMÄÄN SUUREN KÄVIJÄMÄÄRÄN ILMAN HIDASTUMISTA TAI PALVELUN KAATUMISTA. SKAALAUTUVUUS MAHDOLLISTAA KUSTANNUSTEN OPTIMOINNINKIN, SILLÄ YRITYS MAKSAA VAIN KÄYTETYISTÄ RESURSSEISTA.

VERKON SAATAVUUS JA REITITYS

PILVIPALVELUT HYÖDYNTÄVÄT INTERNETIÄ TOIMIAKSEEN, JA SIKSI VERKON SAATAVUUS JA REITITYS OVAT TÄRKEITÄ OMINAISUUKSIA. TARJOAJAT PANOSTAVAT MONIPUOLISIIN JA LUOTETTAVIIN VERKKOINFRASTRUKTUUREIHIN VARMISTAAKSEEN KORKEAN KÄYTETTÄVYYDEN JA VÄHÄISET HÄIRIÖT. VERKON SAATAVUUS TAKAA SEN, ETTÄ PILVIIN PÄÄSEE KÄSIKSI MILLOIN TAHANSA JA MISTÄ TAHANSA, KUNHAN INTERNET-YHTEYS TOIMII.

 

REITITYS ON SUUNNITELTU TAKAAMAAN NOPEA JA TEHOKAS TIEDONSIIRTO KÄYTTÄJIEN JA PALVELIMIEN VÄLILLÄ. VERKKOLIIKENTEEN HALLINTA JA OPTIMOINTI VARMISTAVAT, ETTÄ TIEDOT KULKEVAT MAHDOLLISIMMAN TEHOKKAASTI KÄYTTÄJÄLTÄ PALVELIMEEN JA TAKAISIN. TÄMÄ MAHDOLLISTAA NOPEAN DATAN KÄSITTELYN JA SUJUVAN KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN.

RESURSSIEN JAKAMINEN

PILVIPALVELUT TARJOAVAT RESURSSIEN JAKAMISEN MAHDOLLISUUDEN USEILLE KÄYTTÄJILLE. TÄMÄ TARKOITTAA, ETTÄ SAMAT FYYSISET RESURSSIT, KUTEN PALVELIMET TAI TALLENNUSTILAT, JAETAAN USEIDEN KÄYTTÄJIEN KESKEN. TEHOKAS RESURSSIENHALLINTA MAHDOLLISTAA SEN, ETTÄ RESURSSIT KÄYTETÄÄN OPTIMAALISESTI JA HYÖDYNNETÄÄN TEHOKKAASTI. ESIMERKIKSI IAAS:IN AVULLA YRITYS VOI VUOKRATA VIRTUAALISIA PALVELIMIA PILVESTÄ, JA RESURSSIEN JAKAMISEN ANSIOSTA PALVELINRESURSSIT VOIDAAN JAKAA USEIDEN KÄYTTÄJIEN KESKEN. TÄMÄ VÄHENTÄÄ TARVETTA HANKKIA JA YLLÄPITÄÄ OMIA FYYSISIÄ PALVELIMIA, MIKÄ TUO SÄÄSTÖJÄ JA TEHOKKUUTTA LIIKETOIMINTAAN.

KÄYTTÖOIKEUDET JA KÄYTTÄJÄNHALLINTA

PILVIPALVELUT TARJOAVAT ERILAISIA KÄYTTÖOIKEUKSIA JA KÄYTTÄJÄNHALLINNAN TOIMINTOJA. TÄMÄ MAHDOLLISTAA KÄYTTÄJÄROOLIEN MÄÄRITTÄMISEN JA PÄÄSYN HALLINNAN TIETTYIHIN OSIIN. YRITYKSELLÄ ON MAHDOLLISUUS ANTAA ERILAISIA KÄYTTÖOIKEUKSIA JA PÄÄSYOIKEUKSIA ERI HENKILÖILLE TAI RYHMILLE.

 

KÄYTTÖOIKEUKSIEN AVULLA VOIDAAN RAJOITTAA TIETTYJEN TIETOJEN TAI TOIMINTOJEN KÄYTTÖÄ VAIN TARVITTAVIIN HENKILÖIHIN TAI TIIMEIHIN, MIKÄ PARANTAA TIETOTURVAA JA VÄHENTÄÄ RISKEJÄ. SAAS:ISSA YRITYS KYKENEE MÄÄRITTÄMÄÄN ERILLISET KÄYTTÄJÄROOLIT, KUTEN JÄRJESTELMÄNVALVOJAT JA TAVALLISET KÄYTTÄJÄT, JOILLA ON ERILAISET PÄÄSYOIKEUDET SOVELLUKSEEN.

 

OMINAISUUDET, KUTEN JOUSTAVUUS, VERKON SAATAVUUS, RESURSSIEN JAKAMINEN JA KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA, TARJOAVAT YRITYKSILLE TEHOKKAAN JA MONIPUOLISEN TYÖKALUN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN.TOP OF FORM

YRITYS VOI AMMENTAA MAHTAVAA ETUA PILVIPALVELUA KÄYTTÄMÄLLÄ

CLOUD SERVICEN MERKITYS YRITYKSILLE KOROSTUU KUSTANNUSSÄÄSTÖJEN, KÄYTTÖÖNOTTOKETTERYYDEN, TYÖSKENTELYN TEHOSTAMISEN JA GLOBAALIN SKAALAUTUVUUDEN EDUILLA. NE TARJOAVAT YRITYKSILLE MAHDOLLISUUDEN KESKITTYÄ YDINLIIKETOIMINTAANSA, SAAVUTTAA KILPAILUETUA JA NOPEUTTAA INNOVAATIOTA.

       • KUSTANNUSSÄÄSTÖT: YKSI MERKITTÄVIMMISTÄ EDUISTA YRITYKSILLE ON KUSTANNUSSÄÄSTÖ. PERINTEISTEN IT-INFRASTRUKTUURIEN RAKENTAMINEN JA YLLÄPITO SAATTAA OLLA KALLISTA JA VAATIA SUURIA INVESTOINTEJA. CLOUD SERVICE TARKOITTAA, ETTÄ YRITYKSET VOIVAT VÄLTTÄÄ NÄMÄ KUSTANNUKSET JA MAKSAVAT VAIN KÄYTÖSTÄÄN. NE TARJOAVAT SKAALAUTUVIA JA JOUSTAVIA HINNOITTELUMALLEJA, JOISSA YRITYKSET MAKSAVAT VAIN TARVITSEMISTAAN RESURSSEISTA. TÄMÄ TARKOITTAA, ETTÄ PIENET JA KESKISUURET YRITYKSET SAAVAT HYÖDYNTÄÄ SAMOJA KEHITTYNEITÄ TIETOTEKNIIKKATARJONTAA KUIN SUURET YRITYKSET ILMAN SUURIA ALKUINVESTOINTEJA. KUSTANNUSSÄÄSTÖJEN AVULLA YRITYKSET SAAVAT KESKITTYÄ YDINLIIKETOIMINTAANSA JA INVESTOIDA MUIHIN TÄRKEISIIN KEHITYSHANKKEISIIN.

      • TYÖSKENTELYN TEHOSTAMINEN: YHTEISTYÖ JA TYÖTEHOKKUUS KASVAVAT. YRITYKSET VOIVAT JAKAA JA TALLENTAA TIEDOSTOJA PILVESSÄ, MIKÄ HELPOTTAA TIEDONJAKOA JA PÄÄSYÄ TIETOIHIN MISTÄ TAHANSA JA MILLÄ TAHANSA LAITTEELLA. PILVET TARJOAVAT YHTEISTYÖTYÖKALUJA, KUTEN REAALIAIKAISEN DOKUMENTTIEN JAKAMISEN JA SAMANAIKAISEN MUOKKAAMISEN, MIKÄ HELPOTTAA TIIMITYÖTÄ JA ETÄTYÖSKENTELYÄ. TYÖNTEKIJÄT KYKENEVÄT KOMMUNIKOIMAAN JA TYÖSKENTELEMÄÄN YHDESSÄ TEHOKKAASTI, SIJAINNISTAAN RIIPPUMATTA.

 

       • GLOBAALI SKAALAUTUVUUS JA LAAJENNETTAVUUS: TARJOLLE TULEE INFRASTRUKTUURI, JOKA PYSTYY PALVELEMAAN KÄYTTÄJIÄ JOKA PUOLELLA MAAILMAA. YRITYKSET VOIVAT LAAJENTAA LIIKETOIMINTAANSA UUSILLE MARKKINOILLE JA PALVELLA ASIAKKAITA GLOBAALISTI HYÖDYNTÄMÄLLÄ PILVIEN TARJOAMIA RESURSSEJA. CLOUD SERVICET MAHDOLLISTAVAT NOPEAN SKAALAUTUMISEN TARPEEN MUKAAN, JOLLOIN YRITYKSET VOIVAT VASTATA KASVAVIIN KÄYTTÄJÄMÄÄRIIN JA LIIKENTEESEEN ILMAN SUURIA INVESTOINTEJA.

NÄIN IMET PILVIPALVELUISTA YRITYKSELLESI SUURIMMAN HYÖDYN

PILVET TARJOAVAT MONIPUOLISIA KÄYTTÖKOHTEITA YRITYKSILLE MONILLA LIIKETOIMINTA-ALUEILLA. NIIDEN AVULLA YRITYKSET KYKENEVÄT HYÖDYNTÄMÄÄN KEHITTYNEITÄ SOVELLUKSIA, TALLENTAMAAN JA JAKAMAAN TIETOJA, TEHOSTAMAAN TYÖRYHMÄYHTEISTYÖTÄ SEKÄ SUORITTAMAAN ANALYTIIKKAA JA RAPORTOINTIA.

LIIKETOIMINTASOVELLUKSET

YRITYKSILLE AVAUTUU TILAISUUS KÄYTTÄÄ ERILAISIA LIIKETOIMINTASOVELLUKSIA ILMAN TARVETTA HANKKIA JA YLLÄPITÄÄ OMIA INFRASTRUKTUUREJA. SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) -MALLIN MUKAISET PILVIPOHJAISET SOVELLUKSET TARJOAVAT MUIDEN MUASSA CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT), ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) JA HRM (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) -RATKAISUJA.

 

NÄIDEN SOVELLUSTEN AVULLA YRITYKSET SAATTAVAT HALLITA ASIAKASSUHTEITA, INTEGROIDA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA, AUTOMATISOIDA TOIMINTOJA JA SEURATA HENKILÖSTÖHALLINTOA. PILVIPOHJAISET LIIKETOIMINTASOVELLUKSET TARJOAVAT JOUSTAVUUTTA JA SKAALAUTUVUUTTA TARPEIDEN MUKAAN.

TIETOJEN TALLENNUS JA JAKAMINEN

PILVET SUOVAT TEHOKKAAN TAVAN TALLENTAA JA JAKAA TIETOJA. YRITYKSET TALLENTAVAT TIEDOSTOJA TALLENNUSJÄRJESTELMIIN, JOTKA TARJOAVAT TURVALLISEN TALLENNUSYMPÄRISTÖN. T

 

IEDOSTOJEN JAKAMINEN SIDOSRYHMIEN KESKEN HELPOTTUU, KUN TIEDOSTOT OVAT SAATAVILLA PILVESTÄ MISTÄ TAHANSA JA MILLÄ TAHANSA LAITTEELLA.

TYÖRYHMÄYHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ

PILVIPALVELUT MAHDOLLISTAVAT TEHOKKAAN TYÖRYHMÄYHTEISTYÖN JA VIESTINNÄN. NIIDEN AVULLA TYÖNTEKIJÖITTEN ONNISTUU JAKAA JA MUOKATA DOKUMENTTEJA REAALIAJASSA, KESKUSTELLA VIESTEILLÄ JA VIDEOPUHELUILLA SEKÄ SUORITTAA PROJEKTINHALLINTAA JA AIKATAULUTUSTA. PILVIPOHJAISET TYÖRYHMIEN YHTEISET TYÖALUSTAT PARANTAVAT TIIMITYÖTÄ, ETÄTYÖMAHDOLLISUUKSIA JA TIEDON JAKAMISTA KAIKKIALLA ORGANISAATIOSSA.

ANALYTIIKKA JA RAPORTOINTI

LISÄKSI PILVET TARJOAVAT MAHDOLLISUUDEN SUORITTAA ANALYTIIKKAA JA RAPORTOINTIA. YRITYKSET VOIVAT HYÖDYNTÄÄ PILVIPOHJAISIA TYÖKALUJA JA ALUSTOJA TIETOJEN ANALYSOINTIIN, RAPORTTIEN LUOMISEEN JA LIIKETOIMINTATIEDON VISUALISOINTIIN. SITEN NIILLÄ ON REAALIAIKAINEN NÄKEMYS LIIKETOIMINNAN SUORITUSKYVYSTÄ, PÄÄTÖSTENTEKO HELPOTTUU JA KEHITYSKOHTEET ON HELPOMPI TUNNISTAA.

 

PILVEN KÄYTTÖKOHTEET OVAT LAAJAT JA MONIPUOLISET. LIIKETOIMINTASOVELLUKSET, TIETOJEN TALLENNUS JA JAKAMINEN, TYÖRYHMÄYHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ SEKÄ ANALYTIIKKA JA RAPORTOINTI OVAT KAIKKI ESIMERKKEJÄ NIIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERI TOIMINNALLISUUKSISSA. NE AUTTAVAT TEHOSTAMAAN TOIMINTAA, PARANTAMAAN TIEDONKULKUA JA SAAVUTTAMAAN KILPAILUETUA.

NÄIN VALJASTAT PILVIPALVELUT YRITYKSESI KÄYTTÖÖN

CLOUD SERVICEN TOTEUTUSVAIHEET SISÄLTÄVÄT STRATEGIAN JA TARPEIDEN KARTOITUKSEN, PALVELUNTARJOAJAN VALINNAN, SIIRTYMÄVAIHEEN DATAN SIIRRON OSALTA SEKÄ KÄYTTÖÖNOTON JA INTEGRAATION. JOKAINEN VAIHE VAATII HUOLELLISTA SUUNNITTELUA, YHTEISTYÖTÄ TARJOAJAN KANSSA JA TIETOTURVALLISUUDEN VARMISTAMISTA.

1. STRATEGIAN JA TARPEIDEN KARTOITUS

KÄYTTÖÖNOTON ENSIMMÄINEN VAIHE ON STRATEGIAN JA TARPEIDEN KARTOITUS. SINUN ON SELVITETTÄVÄ, MITÄ TAVOITTEITA HALUAT SAAVUTTAA JA MILLAISET TARPEET SINULLA ON. TÄMÄ VOI USEIN SISÄLTÄÄ MUUN MUASSA KUSTANNUSSÄÄSTÖJEN TAVOITTELUA, JOUSTAVUUDEN LISÄÄMISTÄ TAI PAREMPAA TIETOTURVAA.

2. PALVELUNTARJOAJAN VALINTA

SEURAAVA VAIHE ON SOPIVAN TARJOAJAN VALINTA. SINUN TULEE ARVIOIDA ERI TARJOAJIEN TARJONTAA JA VERTAILLA NIIDEN OMINAISUUKSIA, HINNOITTELUA, TIETOTURVAA JA LUOTETTAVUUTTA. ON TÄRKEÄÄ VALITA YHTEISTYÖKUMPPANI, JOKA VASTAA TARPEITASI JA TAKAA TARVITTAVAT PALVELUTASOT.

3. SIIRTYMÄVAIHE JA DATAN SIIRTO

KUN TARJOAJA ON VALITTU, SIIRRYTÄÄN SIIRTYMÄVAIHEESEEN. TÄSSÄ VAIHEESSA SINÄ SUUNNITTELET JA TOTEUTAT DATAN SIIRRON OMISTA JÄRJESTELMISTÄ PILVEEN. TIETOJEN SIIRROSSA ON TÄRKEÄÄ VARMISTAA TIEDON EHEYS JA TURVALLISUUS. JOUDUT KENTIES SOVITTAMAAN OMAN JÄRJESTELMÄSI JA DATASI YHTEENSOPIVAKSI CLOUD SERVICEN KANSSA.

4. KÄYTTÖÖNOTTO JA INTEGRAATIO

KUN DATA ON SIIRRETTY PILVEEN, SEURAAVA VAIHE ON KÄYTTÖÖNOTTO JA INTEGRAATIO. KONFIGUROIT CLOUD SERVICEN TARPEIDESI MUKAISESTI JA INTEGROIT SEN MUIHIN JÄRJESTELMIISI. TÄMÄ VOI SISÄLTÄÄ MUUN MUASSA KÄYTTÄJÄTILIEN LUOMISTA, TIETOTURVA-ASETUSTEN MÄÄRITTÄMISTÄ JA INTEGRAATIOIDEN RAKENTAMISTA MUIHIN SOVELLUKSIIN. INTEGRAATION HYÖDYNNÄT PILVEÄ SAUMATTOMASTI LIIKETOIMINTAPROSESSEJASI OSANA. VAIKKAPA SAAS:IN INTEGROINTI OLEMASSA OLEVIIN JÄRJESTELMIIN VOI KÄYTÄNNÖSSÄ MAHDOLLISTAA AUTOMAATTISEN TIEDONSIIRRON JA PARANTAA TYÖNKULKUJA.TOP OF FORM

EVENT AGENDA

BRAND NEW PROJECTS FROM 40+ COMPANIES.

ALL UP FOR GRABS.

DON'T MISS OUT. JOIN THE PARTY!

HALLINNOI JA VALVO

PILVET TARJOAVAT MONIPUOLISIA KÄYTTÖKOHTEITA YRITYKSILLE MONILLA LIIKETOIMINTA-ALUEILLA. NIIDEN AVULLA YRITYKSET KYKENEVÄT HYÖDYNTÄMÄÄN KEHITTYNEITÄ SOVELLUKSIA, TALLENTAMAAN JA JAKAMAAN TIETOJA, TEHOSTAMAAN TYÖRYHMÄYHTEISTYÖTÄ SEKÄ SUORITTAMAAN ANALYTIIKKAA JA RAPORTOINTIA.

PALVELUTASON SOPIMUKSET (SLA)

NÄMÄ OVAT TÄRKEITÄ VÄLINEITÄ PILVEN HALLINNASSA JA VARMISTAVAT SOVITUN TASON TOTEUTUKSEN. NE MÄÄRITTELEVÄT TARJOAJAN JA ASIAKKAAN VÄLISET SITOUMUKSET JA ODOTUKSET: KÄYTETTÄVYYDEN, SUORITUSKYVYN, VASTEAJAN JA JOPA TIETOTURVAN JNE.

 

SLA:SSA SOVITUT MITTARIT JA TAVOITTEET AUTTAVAT VARMISTAMAAN, ETTÄ PILVEN OMINAISUUDET TOIMIVAT SOVITULLA TASOLLA. SOPIMUS VOI VAIKKA TAATA 99,9 % KÄYTETTÄVYYDEN, JOLLOIN SEN ODOTETAAN OLEVAN SAATAVILLA LÄHES JATKUVASTI.

SUORITUSKYVYN SEURANTA JA OPTIMOINTI

SUORITUSKYVYN SEURANTA JA OPTIMOINTI VARMISTAVAT TEHOKKAAN TOIMINNAN JA OVAT TÄRKEITÄ TOIMENPITEITÄ.

 

YRITYKSEN TULEE SEURATA SUORITUSKYKYÄ JA REAGOIDA MAHDOLLISIIN HÄIRIÖIHIN TAI PULLONKAULOIHIN. MUUN MUASSA VERKKOLIIKENTEEN KUORMITUKSEN SEURANTA AUTTAA TUNNISTAMAAN RESURSSITARPEET JA MAHDOLLISET SUORITUSKYKYONGELMAT. LISÄKSI SUORITUSKYVYN OPTIMOINTI VOI SISÄLTÄÄ PALVELUITTEN KONFIGUROINNIN JA SKAALAAMISEN TARPEEN MUKAAN, JOTTA VARMISTETAAN TEHOKAS TOIMINTA.

KULUJEN HALLINTA JA OPTIMOINTI

PILVIPALVELUITTEN KÄYTÖN KULUJEN HALLINTA JA OPTIMOINTI OVAT TÄRKEITÄ YRITYKSILLE, JOTKA HYÖDYNTÄVÄT NIITÄ. ON TÄRKEÄÄ SEURATA JA HALLITA KÄYTTÖKUSTANNUKSIA TEHOKKAASTI.

 

PILVENTARJOAJILLA ON TYÖKALUJA KUSTANNUSTEN SEURANTAAN JA RAPORTOINTIIN, JOLLOIN YRITYKSET VOIVAT OPTIMOIDA RESURSSIEN KÄYTTÖÄ JA VÄLTTÄÄ TARPEETTOMIA KULUJA. YRITYS VOI HAVAITA SUUREN KÄYTTÖMAKSUN TIETYN TARJOAJAN OSALTA JA PÄÄTTÄÄ OPTIMOIDA SEN KÄYTÖN VÄHENTÄMÄLLÄ KÄYTTÄJIÄ TAI SKAALAAMALLA RESURSSEJA ALASPÄIN. TÄMÄ VOI JOHTAA MERKITTÄVIIN KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ.

KAIKELLA ON HAASTEENSA JA RISKINSÄ – MYÖS PILVIPALVELUILLA

OLKAAMME REHELLISIÄ JA KERTOKAAMME, ETTÄ LUONNOLLISESTI CLOUD SERVICENKIN KÄYTTÖÖN LIITTYY HAASTEITA JA RISKEJÄ, JOIHIN TULEE KIINNITTÄÄ HUOMIOTA JA JOIDEN HALLITSEMISEKSI ON RYHDYTTÄVÄ TARVITTAVIIN TOIMENPITEISIIN. ASIANMUKAINEN TIETOTURVA, TIETOSUOJA- JA YKSITYISYYSKÄYTÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN, LUOTETTAVIEN TARJOAJIEN VALINTA SEKÄ KOULUTUS JA TUKI OVAT AVAINASEMASSA.

TIETOTURVA: YKSI SUURIMMISTA HUOLENAIHEISTA PILVEN KÄYTÖSSÄ ON TIETOTURVA. YRITYSTEN TULEE OLLA TIETOISIA MAHDOLLISISTA TIETOTURVAUHKISTA JA VARMISTAA, ETTÄ TARJOAJAT NOUDATTAVAT KORKEITA TIETOTURVAN STANDARDEJA. MUIDEN MUASSA HAITTAOHJELMAT, TIETOMURROT TAI TIETOJEN LUVATON KÄYTTÖ SAATTAA AIHEUTTAA MERKITTÄVÄÄ VAHINKOA.

 

TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS: TOINEN TÄRKEÄ HAASTE ON TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS. PILVEN KÄYTTÖ SAATTAA VAIKUTTAA FIRMAN JA SEN ASIAKKAIDEN TIETOSUOJAAN. KANNATTAA TARKISTAA, ETTÄ TARJOAJA NOUDATTAA ASIANMUKAISIA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖJÄ JA ETTÄ TIEDOT SÄILYVÄT TURVASSA. GDPR:N (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) NOUDATTAMINEN ON OLENNAISTA, KUN ASIAKKAITTEN HENKILÖTIETOJA KÄSITELLÄÄN. PALVELUNTARJOAJAN

 

LUOTETTAVUUS: LUOTETTAVAN TARJOAJAN VALITSEMINEN ON TÄRKEÄÄ, SILLÄ PILVIEN KÄYTÖN KESKEYTYKSET VAIKUTTAVAT LIIKETOIMINTAAN NEGATIIVISESTI. FIRMAN TULEE ARVIOIDA TARJOAJAN PALVELUTASOSOPIMUKSIA, KÄYTETTÄVYYTTÄ JA HISTORIALLISTA SUORITUSKYKYÄ. AMAZON WEB SERVICES (AWS) JA MICROSOFT AZURE OVAT ERÄITÄ TUNNETTUJA JA LUOTETTAVIA TARJOAJIA, JOTKA NOUDATTAVAT KORKEITA STANDARDEJA.

 

KOULUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO: PILVEN KÄYTTÖÖNOTTO AIHEUTTAA TOISINAAN HAASTEITA, JOS ORGANISAATIOSSA EI OLE RIITTÄVÄÄ OSAAMISTA JA KOULUTUSTA. KÄYTTÄJIEN TULEE YMMÄRTÄÄ OMINAISUUDET JA KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET, JOTTA NIITÄ VOIDAAN HYÖDYNTÄÄ TEHOKKAASTI. KOULUTUS- JA TUKIOHJELMAT SAATTAVAT AUTTAA ORGANISAATIOTA OTTAMAAN PILVESTÄ TÄYDEN HYÖDYN JA VÄHENTÄMÄÄN KÄYTTÖÖNOTTOPROSESSIN RISKEJÄ.

 

MAINITTAKOON DROPBOXIN TAPAUS VUODELTA 2012, JOLLOIN TIETOTURVA PETTI JA SATOJENTUHANSIEN KÄYTTÄJIEN TIEDOT PÄÄTYIVÄT VÄÄRIIN KÄSIIN JA JOKA KOROSTI TIETOTURVAN TÄRKEYTTÄ. FACEBOOKIN TIETOSKANDAALI VUONNA 2018, JOSSA CAMBRIDGE ANALYTICA SAI LUVATTA KÄYTTÖÖNSÄ MILJOONIEN KÄYTTÄJIEN TIETOJA, MUISTUTTAA SEKIN TARPEESTA VARMISTAA TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS CLOUD SERVICEN KÄYTÖSSÄ.

PILVIPALVELUITTEN TAIVAALLA PAISTAA AURINKO TULEVAISUUDESSAKIN

PILVIEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT OVAT LUPAAVAT, SILLÄ UUDET TEKNOLOGISET KEHITYSSUUNTAUKSET, YRITYSTEN KASVAVAT TARPEET JA VAATIMUKSET SEKÄ PILVIPALVELUITTEN ROOLI DIGITALISAATIOSSA JA INNOVAATIOSSA LUOVAT OTOLLISEN YMPÄRISTÖN JATKUVALLE KEHITYKSELLE JA KASVULLE.

UUDET TEKNOLOGISET KEHITYSSUUNTAUKSET

TULEVAISUUS RAKENTUU UUSIEN TEKNOLOGISTEN KEHITYSSUUNTAUSTEN YMPÄRILLE. MUUN MUASSA TEKOÄLYN JA KONEOPPIMISEN EDISTYMISEN MYÖTÄ PILVET TARJOAVAT ÄLYKKÄÄMPIÄ JA PERSONOIDUMPIA TULOKSIA. TEKOÄLY OSAA ANALYSOIDA VALTAVIA MÄÄRIÄ TIETOA JA TUOTTAA ARVOKASTA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON TUEKSI. LISÄKSI REUNAPILVIPALVELUT, JOISSA LASKENTAA JA TALLENNUSTA SIIRRETÄÄN LÄHEMMÄKSI KÄYTTÄJÄÄ, MAHDOLLISTAVAT REAALIAIKAISEN DATAN HYÖDYNTÄMISEN ESIMERKIKSI IOT-SOVELLUKSISSA.

YRITYSTEN KASVAVAT TARPEET JA VAATIMUKSET

YRITYSTEN TARPEET JA VAATIMUKSET PILVIEN SUHTEEN KASVAVAT JATKUVASTI. NE ODOTTAVAT ENTISTÄ PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ, TURVALLISUUTTA JA SKAALAUTUVUUTTA. TARVE NOPEAAN KÄYTTÖÖNOTTOON JA JOUSTAVUUTEEN ON YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ, KUN YRITYKSET PYRKIVÄT SOPEUTUMAAN NOPEASTI MUUTTUVIIN MARKKINAOLOSUHTEISIIN. VAATIMUKSET TIETOTURVAN, TIETOSUOJAN JA COMPLIANCE-STANDARDIEN SUHTEEN KASVAVAT NEKIN, KUN TIETOJA KÄSITELLÄÄN PILVISSÄ.

PILVIPALVELUIDEN ROOLI DIGITALISAATIOSSA JA INNOVAATIOSSA

PILVILLÄ JA NIIDEN OMINAISUUKSILLA ON KESKEINEN ROOLI DIGITALISAATIOSSA JA INNOVAATIOSSA. NE MAHDOLLISTAVAT UUSIEN LIIKETOIMINTAMALLIEN KEHITTÄMISEN JA NOPEAN INNOVOINNIN. ESIMERKIKSI SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) TARJOAA YRITYKSILLE VALMIITA OHJELMISTOJA JA SOVELLUKSIA, JOTKA VOIDAAN OTTAA KÄYTTÖÖN NOPEASTI JA ILMAN SUURIA INVESTOINTEJA. TÄMÄ MAHDOLLISTAA PIENILLE JA KESKISUURILLE YRITYKSILLE PÄÄSYN SELLAISIIN EDISTYKSELLISIIN TYÖKALUIHIN JA RESURSSEIHIN, JOTKA AIEMMIN OLIVAT SAATAVILLA LÄHINNÄ SUURILLE ORGANISAATIOILLE.

PILVIEN MERKITYS KOROSTUU DIGITALISAATION EDETESSÄ MONILLA TEOLLISUUDENALOILLA. ESIMERKIKSI TERVEYDENHUOLLOSSA CLOUD SERVICE MAHDOLLISTAA POTILASTIETOJEN TEHOKKAAN JAKAMISEN MONIEN SIDOSRYHMIEN VÄLILLÄ JA PARANTAA TERVEYDENHUOLLON TEHOKKUUTTA. LISÄKSI NE TARJOAVAT ALUSTAN KOKEILUILLE JA INNOVAATIOILLE, SILLÄ NE HELPOTTAVAT UUSIEN IDEOIDEN NOPEAA TESTAAMISTA JA SKAALAAMISTA.

 

PILVIPALVELUT JATKAVAT KEHITTYMISTÄÄN TARJOTEN YHÄ PAREMPIA TULOKSIA JA MAHDOLLISUUKSIA YRITYKSILLE ERI TOIMIALOILLA. YHÄ USEAMPI ORGANISAATIO HYÖTYY, KUN SE OSAA PYSYÄ AJAN TASALLA KEHITYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄÄ NIIDEN TARJOAMIA ETUJA KILPAILUKYKYNSÄ VAHVISTAMISEKSI.

SOLVER X BUUSTAA SINUT PILVIIN!

LÖYDÄ UNELMIESI KUMPPANI TÄLLÄKIN TEKNOLOGIAN ALALLA SOLVER X:N KAUTTA! SAAVU AINUTLAATUISEEN KAHDEN PÄIVÄN TILAISUUTEEN, JOSSA PÄÄSET KERTOMAAN, KUKA OLET JA MILLAISESTA PILVIPALVELUSTA HAAVEILET. NIITÄ TARJOAVAT YRITYKSET ESITTÄVÄT SINULLE SITTEN KYSYMYKSIÄ, JOIDEN POHJALTA OSAAVAT PÄÄTTÄÄ, OLETKO SE, JONKA HE PILVIIN JOHDATTAVAT! YRITYKSESI EI SIIS TARVITSE JAELLA TARJOUKSIA TAI PÄÄTTÄÄ HINTOJA, VAAN TARJOAJAT TAISTELEVAT SUOSIOSTASI JA ANTAVAT OMAN TARJOUKSENSA SINULLE PARHAAN PAKETIN TOTEUTUKSESTA!

 

VAIHTOEHTOISESTI VOIT REKISTERÖITYÄ ON DEMAND -PALVELUUMME JA JÄTTÄÄ VASTAAVAT TIEDOT SINNE. SINUN PROJEKTIISI JA TARPEISIISI MIELTYNEET YRITYKSET OTTAVAT SITTEN YHTEYTTÄ TARKEMMAN TUTTAVUUDEN TEKEMISEKSI JA SOPIVASTA HINNASTA SEKÄ AIKATAULUSTA SOPIAKSEEN.

 

KUMMASSAKIN TAPAUKSESSA SINÄ, IDEASI JA TARPEESI OLETTE VALOKIILASSA!

 

KERROTTAKOON, ETTÄ SOLVER X ON POHJOISMAIDEN SUURIN REVERSE PITCHING TAPAHTUMA, JOSSA ESITELLÄÄN YRITYSTEN KEHITYSIDEOITA JA HAASTEITA, SEKÄ ETSITÄÄN NÄIHIN PARHAITA DIGITAALISIA RATKAISUJA.

PÄÄSETTE TEHOKKAASTI KERTOMAAN TEIDÄN IDEASTA TAI HAASTEESTA YLI 350 ASIANTUNTIJALLE SUOMEN MERKITTÄVIMMISSÄ OHJELMISTO-, SOVELLUSKEHITYS- JA PALVELUMUOTOILUYHTIÖISSÄ. SAAT SAMALLA KESKITETYSTI NÄKEMYKSET JA IDEAT PROJEKTISI TOTEUTTAMISEEN. TAVOITTEENA ON LÖYTÄÄ JUURI TEILLE SOPIVA RATKAISUEHDOTUS JA KUMPPANI.

 

ILMAINEN SOLVER X ON-DEMAND -PALVELU MAHDOLLISTAA PARHAAN YHTEISTYÖKUMPPANIN KILPAILUTTAMISEN JUURI TEILLE OIKEAAN AIKAAN PAIKKARIIPPUMATTOMASTI.

 

KUVAUS TARPEESTANNE JAETAAN SÄHKÖISESTI KAIKILLE VERKOSTOMME ASIANTUNTIJOILLE JA OIKEAT TEKIJÄT OVAT SUORAAN TEIHIN YHTEYDESSÄ.

 

VOITTE VALITA TEILLE KIINNOSTAVIMMAT TEKIJÄT JATKOKESKUSTELUIHIN.

TAPAHTUMISSA ESITELLÄÄN VUOSITASOLLA MARRASKUUSSA YLI 100 DIGITAALISTA KEHITYSHANKETTA ERI TOIMIALOILTA. LISÄTIETOJA WWW.SOLVERX.IO

Anchor 4

LEAVE YOUR CONTACT INFORMATION TO GET MORE INFO!

WE'LL BE IN TOUCH!

Näyttökuva 2022-3-31 kello 16.08.33.png
Kuva1.jpg
google-play-badge.png

MORE LEADS. MORE ENGAGEMENT. MORE VALUE.

APP 2.0 RELEASED SOON.

Podcast logo.jpeg

IF YOU BUY OR SELL SOFTWARE
THIS IS A MUST LISTEN!

spotify.png
bottom of page