top of page
summer-3330376_1280.jpg

VERKKOKAUPPA ALUSTA 

Nykyajan digitalisoituneessa maailmassa verkkokauppa-alustat ovat saavuttaneet huomattavan merkityksen liiketoiminnan menestyksen kannalta. Niitä käyttämällä yritykset voivat luoda ja hallinnoida verkkokauppojaan tehokkaasti ja myydä tarjontaansa laajalle asiakaskunnalle, niin jälleenmyyjille kuin loppuasiakkaille.

Alustojen ansiosta houkuttelevien sivustojen luominen ja myyntikohteiden hallinnointi on helppoa. Käyttäjäystävälliset käyttöliittymät mahdollistavat tuotteiden lisäämisen, kuvien ja kuvauksien muokkaamisen sekä hinnan ja varaston seurannan ilman syvällistä teknistä osaamista.

Alustojen monipuoliset ominaisuudet tekevät liiketoiminnan harjoittamisesta verkossa entistä tehokkaampaa. Esimerkkejä ovat muun muassa maksu- ja toimitusvaihtoehtojen hallinta, asiakastuen ja palautetoimintojen integrointi sekä erilaiset markkinointityökalut, vaikkapa kampanjoiden ja alennuskoodien luominen.

Liiketoiminnan kasvaessa ne tarjoavat myös skaalautuvuutta ja laajennettavuutta, mahdollistaen myynnin kasvattamisen ilman merkittäviä teknisiä haasteita. Integraatiomahdollisuudet muiden järjestelmien, muiden muassa varastohallinnan tai kirjanpidon, kanssa tehostavat liiketoiminnan operatiivisia prosesseja ja tiedonkulkua.

Solver X -tapahtuman tai On-demand -palvelun kautta löydät oikean yhteistyökumppanin. Oikealla valinnalla jokainen yritys voi tarjota parempaa asiakaskokemusta, parantaa tuottoa ja kasvattaa liiketoimintaansa. Valinnassa on otettava huomioon yrityksen tarpeet, budjetti, laajennettavuusmahdollisuudet ja integraatiomahdollisuudet muiden järjestelmien kanssa. Vain luomispäätös ei riitä. Löydä täydellinen toteuttaja.

SolverX tapahtumat tai On-demand -palvelu ovat ratkaisu etsiessäsi uutta verkkokauppa-alustaa ja sopivaa toteuttajaa. Esittele tarpeesi, odota tarjouksia ja löydä juuri sinulle sopiva kumppani.

NÄIN VERKKOKAUPPA ALUSTA TUKEE JA VAHVISTAA YRITYSTÄSI

Me Solver X:llä tiedämme, ettei ole lainkaan sama, millainen ecommerce alusta yrityksesi kannattaa valita. Seuraavassa esittelemme lyhyesti tärkeimmät seikat, jotka luovat aina houkuttelevan, käyttäjäystävällisen ja toimivan kauppapaikan netissä, joka takaa jopa miellyttävän asiakaskokemuksen. Verkkokaupan perustaminen on tärkeä askel, jolle tulee varata aikaa ja huolellisuutta.

Käyttöliittymä ja käyttäjäystävällisyys

 • Selkeä ja intuitiivinen käyttöliittymä, joka helpottaa nettikaupan hallintaa.

 • Vaivaton navigointi ja hakutoiminto, joka auttaa asiakkaita löytämään haluamansa tuotteet nopeasti.

 • Responsiivinen suunnittelu, joka mahdollistaa käytön kaikilla laitteilla (esim. tietokoneet, älypuhelimet, tabletit).

Tuotehallinta ja katalogi

 • Mahdollisuus lisätä ja muokata tuotteita helposti.

 • Tuotekategorioiden ja -attribuuttien hallinta, joka auttaa järjestämään tuotteet selkeästi ja helpottaa asiakkaiden löytämistä.

 • Varastotilanteen seuranta ja automaattiset ilmoitukset tuotteiden saatavuudesta.

Maksu- ja toimitusvaihtoehdot

 • Monipuoliset maksutavat, muiden muassa luottokortit, verkkopankkimaksut ja mobiilimaksut.

 • Integrointi erilaisten maksupalveluntarjoajien kanssa.

 • Toimitusvaihtoehtojen hallinta, kuljetusyritysten integraatio ja mahdollisuus tarjota nouto myymälästä.

Asiakastuki ja palautetoiminnot

 • Asiakaspalautteiden hallinta ja arviointien kerääminen.

 • Mahdollisuus tarjota asiakkaille chat-palvelua ja asiakastuki.

 • Yksinkertainen prosessi palautusten ja reklamaatioiden käsittelyyn.

Markkinointityökalut

 • Kampanjoiden ja tarjousten luominen, muun muassa alennuskoodit ja tarjouspaketit.

 • Asiakassegmentoinnin mahdollisuus, joka auttaa kohdentamaan markkinointiviestintää tehokkaasti.

 • Integrointi markkinointityökaluihin, vaikkapa sähköpostimarkkinointiin ja sosiaalisen median mainontaan.

Löydä paras verkkokauppa alusta ja kasvata liiketoimintaasi yhdessä Solver X:n kanssa!

ALUSTAN VALINNASSA ON MONTA KESKEISTÄ TEKIJÄÄ

Kyseessä on tärkeä strateginen päätös, joka voi vaikuttaa merkittävästi yrityksen menestykseen verkossa. Toteutus maksaa, mutta on kannattava sijoitus. Voimme jakaa valinnassa huomioon otettavat seikat viiteen kategoriaan seuraavasti:

1. Tarpeiden kartoittaminen

Ensimmäinen askel on selvittää täysin yrityksen tarpeet ja tavoitteet. Tärkeää on määrittää, millaisia tuotteita tai palveluita yritys tarjoaa, kuinka suuri tuotevalikoima on, millaista asiakasmäärää odotetaan, ja millaisia erityisominaisuuksia tai integraatioita tarvitaan. Selvittämällä nämä tarpeet etukäteen, voit löytää vaihtoehdon, joka vastaa yrityksen vaatimuksiin parhaiten.

2. Kustannukset ja hinnoittelu

Valinnassa on otettava huomioon myös kustannukset ja hinnoittelu. On tärkeää selvittää, mitkä ovat käyttöön liittyvät kiinteät ja muuttuvat kustannukset. Toisinaan joudut maksamaan kuukausittaisen tilausmaksun, kun taas toisinaan erilaisia transaktiopalkkioita tai provisioita myynneistä. On myös syytä arvioida sitä, kuinka hinta skaalautuu liiketoiminnan kasvaessa ja millaisia lisäkustannuksia vaikkapa räätälöintitarpeet saattavat aiheuttaa.

3. Laajennettavuus ja skaalautuvuus

Alustan tulisi olla laajennettavissa ja skaalautuvissa vastaamaan yrityksen tarpeita pitkällä aikavälillä. Tulevaisuuden kasvun ja uusien toiminnallisuuksien tarve tulisi ottaa huomioon. Uusien tuotteiden ja kategorioiden lisäämisen on oltava helppoa. Lisäksi on tärkeää arvioida joustavuutta räätälöintitarpeiden suhteen.

4. Integraatiomahdollisuudet

Yrityksellä saattaa olla tarve integroida verkkokauppa alusta muihin järjestelmiin, muiden muassa maksupalveluihin, varastonhallintaan, taloushallintoon, tai markkinointityökaluihin. On tärkeää arvioida, miten mallikkaasti valittu vaihtoehto tukee näitä integraatioita ja kuinka helppoa sen toteutuksen voi olettaa olevan. Onnistuneesti integroitunut järjestelmä helpottaa liiketoiminnan tehokasta hallintaa ja tiedonkulun sujuvuutta.

5. Käyttökokemusten ja arvosteluiden tarkastelu

Ennen lopullista päätöstä tulee tutustua muiden käyttäjien kokemuksiin ja arvosteluihin markkinoilla tarjolla olevista erilaisista alustoista. Suosittelemme lukemaan kommentteja ja arvioita toimivuudesta, helppokäyttöisyydestä, asiakaspalvelusta ja muista tärkeistä tekijöistä. Se auttaa saamaan realistisen kuvan vahvuuksista ja heikkouksista sekä mahdollisista ongelmista, joita muut käyttäjät ovat kohdanneet.

KÄYTTÖÖNOTTO VOI OLLA MENESTYSTARINA – TAI SITTEN EI

ASENNUS JA MÄÄRITTELY: Ensimmäinen vaihe on valitun vaihtoehdon asennus ja määrittely. Tämä voi tapahtua joko itse tai yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Asennuksessa tulee huolehtia teknisistä vaatimuksista, muun muassa verkkopalvelimen asennuksesta ja verkkotunnuksen rekisteröinnistä. Sen jälkeen on tärkeää määritellä nettikaupan perusasetukset, joihin lukeutuvat valuutta, toimitustavat, verokannat ja maksutavat.

TIETOTURVA JA KÄYTTÖOIKEUS: Tietoturva ja käyttöoikeus ovat tärkeä seikka sähköisen kauppasi käyttöönottoon liittyen. Haluat rakentaa myyntipaikan ja varmistaa riittävät turvatoimet, muiden muassa SSL salaus, suojatut maksutavat ja säännölliset tietoturvapäivitykset. Samalla on tärkeää hallinnoida käyttöoikeuksia ja antaa tarvittavat käyttöoikeudet työntekijöille, jotta he voivat hallinnoida verkkokauppaa tehokkaasti.

ULKOASU JA BRÄNDÄYS: Ulkoasun muokkaus ja brändin rakentaminen ovat tärkeitä sekä yrityksen imagolle että asiakaskokemukselle. Ne vaikuttavat myyntiin. Sinun on mahdollista muokata ilmettä joko valmiiden teemojen avulla tai räätälöidysti. On tärkeää löytää sellainen design, joka tukee yrityksen brändiä ja suo miellyttävän käyttökokemuksen. Tulee kiinnittää huomiota responsiivisuuteen, helppoon navigointiin ja houkutteleviin tuotekuviin.

 

TUOTTEIDEN JA MUUN SISÄLLÖN LISÄÄMINEN: Seuraavaksi on aika lisätä tuotteet ja sisältö verkkokauppaan. Tuotteiden lisäämisessä tulee huomioida kuvat, kuvaukset, hinnat, varastotilanteen seuranta ja mahdolliset tuoteattribuutit. On tärkeää luoda selkeä ja houkutteleva tuotekatalogi, joka auttaa asiakkaita löytämään haluamansa. Tarkista, että kukin tuote löytyy vaivatta. Sisältöä voidaan lisätä paljon, kuten blogikirjoitusten tai oppaiden myötä, sillä ne tukevat asiakasymmärrystä ja antavat lisäarvoa.

TESTAUS: Ennen sähköisen kauppapaikan avaamista asiakkaille on tärkeää tehdä perusteellinen testaus. Testauksella varmistetaan, että toiminnot, muiden muassa ostosten tekeminen, maksut ja toimitustavat, toimivat sujuvasti. On myös hyvä testata nettikaupan toiminta eri laitteilla ja selaimilla, jotta responsiivisuus ja yhteensopivuus varmistetaan. Kun testaus on suoritettu onnistuneesti, internetpohjaisen kauppasi ovet saavat avautua ja sitä onnistutaan markkinoimaan.

 

Kun verkkokauppa on valmis ja julkaistu, sen jatkuvaa kehittämistä ja optimointia ei kuitenkaan tule unohtaa. Silloin se voi menestyä kilpailussa ja tarjota asiakkaille laadukkaan verkkokauppakokemuksen.

Ecommerce-alustan käyttöönotto on jännittävä ja tärkeä vaihe liiketoiminnan digitalisoinnissa. Kyseessä on monivaiheinen prosessi, joka tarvitsee huolellisuutta ja tarkkuutta. Jokainen vaihe vie aikaa ja resursseja. Käyttöönoton onnistuminen edellyttää tiimityötä ja usein ulkopuolista asiantuntemusta.

YLLÄPITO JA KEHITYS TUKEVAT TUOTTAVUUTTA

Siinä vaiheessa, kun yritys saattaa jo huokaista helpotuksesta nähdessään valmiin työn tuloksen, pitää polkaista käyntiin prosessin seuraava vaihe. Ei nimittäin riitä, että kauppa on luotu ja se näyttää toimivan loistavasti. Verkkokauppa alustoista on pidettävä huolta ja niitä on kehitettävä. Se on jatkuvaa työtä, jossa on tärkeää pysyä ajan tasalla uusimmista teknologisista ratkaisuista ja asiakkaiden tarpeista. Säännöllinen päivitys, asiakasdatan analysointi, käyttäjäkokemuksen optimointi ja uusien ominaisuuksien lisääminen auttavat varmistamaan menestyksen pitkällä aikavälillä. Jatkuvan kehityksen kautta verkkokauppa voi tarjota kilpailukykyisen ja houkuttelevan ostokokemuksen asiakkaille.

Päivitykset ja tietoturva

Verkkokauppa alustan tietoturvan ylläpitäminen on ensisijaisen tärkeää, sillä verkkorikollisuus ja tietomurrot ovat valitettavan yleisiä, ja niiden uhka kasvaa päivä päivältä. Alustan ylläpidossa on pidettävä huolta siitä, että kaikki verkkokauppasi päivitykset – automaattiset päivitykset mukaan lukien – tietoturvapäivitykset ja korjaukset asennetaan säännöllisesti. Siten varmistetaan, että verkkokauppa pysyy suojattuna ja turvallisena.

Asiakasdatan analysointi

Verkkokaupassa kertyvä asiakasdata on arvokasta tietoa, jota kyetään hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä. Asiakasdatan analysointi auttaa ymmärtämään asiakkaiden käyttäytymistä, ostotottumuksia ja mieltymyksiä. Tämä tieto voi ohjata markkinointistrategiaa, tuotevalikoiman kehittämistä ja personoitua asiakaspalvelua. Verkkokauppa alustan ylläpidossa tulee varmistaa, että kerätty data tallennetaan ja käsitellään asianmukaisesti, noudattaen tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjä.

 

EU-alueella asiakastietojen keruuta ja hallinnointia ja kaikenlaista käsittelyä määrittää Yleinen tietosuoja asetus, GDPR, joka vuodesta 2018 sanelee erittäin tarkasti missä, kuinka ja milloin asiakasta koskevia tietoja saa kerätä, säilyttää, analysoida ja siirtää, ja että asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa kerääminen ja säilytys.

Käyttäjäkokemuksen optimointi

Käyttäjäkokemus on yksi tärkeimmistä menestystä tukevista tekijöistä. Verkkokauppa alustan ylläpidossa on jatkuvasti pyrittävä optimoimaan käyttäjäkokemusta ja varmistamaan, että asiakkaat voivat navigoida verkkokaupassa vaivatta ja löytää etsimänsä tuotteet vaivattomasti. Asiakas haluaa, että ostospaikka on helppokäyttöinen.

Käyttäjäkokemuksen optimointi voi tarkoittaa muiden muassa sivuston nopeuden parantamista, responsiivisen suunnittelun varmistamista kaikilla laitteilla ja selaimilla sekä helppokäyttöisten maksu- ja toimitusvaihtoehtojen tarjoamista. Vilkas liikenne on päämääränä.

Uusien ominaisuuksien lisääminen

Verkkokaupan kehittäminen edellyttää jatkuvaa innovointia ja uusien ominaisuuksien lisäämistä. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat, ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi on seurattava markkinatrendejä, tutkittava kilpailijoiden käytäntöjä ja kuunneltava asiakkaiden palautetta.

Verkkokauppa alustan ylläpidossa on tärkeää integroida uusia ominaisuuksia, kuten personoidut suositukset, live chat, tuotevertailut tai sosiaalisen median integraatiot, parantaakseen käyttökokemusta ja sitouttaakseen asiakkaita entistä tehokkaammin. Kilpailu asiakkaiden huomiosta ja uskollisuudesta vaatii jatkuvaa kehitystä.

Ylläpidon ja kehityksen tulisi olla jatkuvaa työtä, jossa pysytään ajan tasalla uusimmista teknologisista ratkaisuista ja asiakkaiden tarpeista. Säännölliset päivitykset, asiakasdatan analysointi, käyttäjäkokemuksen optimointi ja uusien ominaisuuksien lisääminen ovat avainasemassa menestyksen varmistamiseksi pitkällä aikavälillä.

ALUSTOJEN TULEVAISUUS ALKAA TÄSSÄ JA NYT

Verkkokauppa alustojen tulevaisuus näyttää lupaavalta, sillä teknologinen kehitys, asiakkaiden odotusten muuttuminen ja alustojen kehitysnäkymät tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Seuraavassa esittelemme muutaman keskeisen seikan, joista yritysten tulee olla tietoinen ja jotka niiden tulee ottaa huomioon.

       • Teknologiset kehityssuunnat: Teknologia kehittyy vauhdilla, ja tämä luo uusia mahdollisuuksia verkkokauppa alustoille. Yksi keskeisistä kehityssuunnista on tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen. Tekoäly voi auttaa personoimaan asiakaskokemuksia, tarjoamaan suosituksia ja analysoimaan dataa tehokkaammin. Mobiililaitteiden käyttö jatkaa kasvuaan, joten verkkokauppa alustojen on oltava responsiivisia ja tarjottava saumaton käyttökokemus monilla laitteilla. Teknologiat, muun muassa laajennettu todellisuus (AR) ja virtuaalitodellisuus (VR), voivat tarjota entistä immersiivisempiä ja vuorovaikutteisempia ostokokemuksia.

      • Asiakkaiden odotusten muuttuminen: Asiakkaiden odotukset verkkokauppojen suhteen ovat jatkuvassa muutoksessa. Yhä useammat kuluttajat odottavat nopeita ja sujuvia ostokokemuksia, yksilöllistettyä sisältöä sekä helppoa ja turvallista maksamista. Ympäristötietoisuus ja kestävä kehitys ovat nousseet tärkeiksi tekijöiksi kuluttajien valinnoissa. Tulevaisuuden verkkokauppa alustojen on kyettävä vastaamaan näihin odotuksiin tarjoamalla personoituja suosituksia, kehittyneitä maksuvaihtoehtoja ja kestävän kehityksen mukaisia toimitustapoja.

 

       • Alustojen kehitysnäkymät: Verkkokauppa alustojen kehitysnäkymät ovat lupaavia. Alustat pyrkivät tarjoamaan yhä monipuolisempia ja joustavampia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat yritysten kasvun ja skaalautuvuuden. Tärkeä kehityssuunta on integraatioiden laajentaminen, jotta verkkokauppa alustat voivat toimia saumattomasti muiden liiketoimintajärjestelmien, vaikkapa varastonhallinnan tai asiakkuudenhallinnan, kanssa. API liittymien tuella ne voivat tarjota avoimen kehitysympäristön, joka mahdollistaa kolmansien osapuolien sovellusten integroinnin. Tämä avaa ovet innovaatioille ja mahdollistaa räätälöityjen ratkaisujen luomisen.

Verkkokauppa alustojen tulevaisuus perustuu siis teknologian kehityssuuntiin, asiakkaiden odotusten muutoksiin ja alustojen omiin kehitysnäkymiin. Sähköisen kauppapaikan jatkuvasti kasvaessa ja kilpailun kiristyessä alustojen on kyettävä tarjoamaan entistä parempia käyttökokemuksia, personoituja palveluita ja innovatiivisia ratkaisuja. Tulevaisuuden menestyvät verkkokauppa-alustat ovat niitä, jotka pysyvät ajan tasalla teknologisista muutoksista, ymmärtävät asiakkaiden tarpeita ja pystyvät jatkuvasti kehittymään vastaamaan markkinoiden vaatimuksiin.

VERKKOKAUPPA ALUSTAT JANOAVAT MARKKINOINTIA

Verkkokauppa alustat ja markkinointi ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Markkinointi on välttämätöntä kauppasi menestyksen kannalta, ja paras verkkokauppa alusta tarjoaa monenlaisia työkaluja ja ominaisuuksia markkinoinnin tehokkaaseen toteuttamiseen.

Markkinointityökaluilla yritykset voivat mainostaa tuotteitaan ja palveluitaan. Näihin työkaluihin kuuluvat esimerkiksi kampanjasivut, tarjouskoodit, tuotepakettitarjoukset ja alennuskampanjat. Markkinointityökalut mahdollistavat myös asiakasdatan analysoinnin ja seurannan, jolloin yritykset voivat kohdentaa markkinointipäätöksiä ja parantaa konversiota.

Parhaat verkkokauppa alustat, kuten WooCommerce ja Shopify, tarjoavat käyttäjilleen monipuoliset ominaisuudet markkinoinnin tehostamiseksi. Voit hyödyntää esimerkiksi helppoa tuotekatalogin hallintaa, joka mahdollistaa houkuttelevien kampanjasivujen luomisen. Lisäksi voit käyttää alustojen tarjoamia markkinointityökaluja, kuten alennuskoodien hallintaa ja asiakassegmentoinnin mahdollisuuksia.

Oman verkkokaupan perustaminen on helpompaa kuin koskaan, kun käytössäsi on hyvä alusta, joka tarjoaa automaattiset päivitykset ja käyttäjäystävällisen hallintapaneelin. Näiden ominaisuuksien avulla voit helposti toteuttaa markkinointistrategiasi ja varmistaa, että verkkokauppasi houkuttelee asiakkaita ja tukee liiketoimintasi kasvua. Valitse siis paras verkkokauppa-alusta ja anna markkinoinnille siivet!

Verkkokauppa alustoilla, kuten WooCommerce ja Shopify, hakukoneoptimointi (SEO) on keskeinen markkinoinnin osa alue. Verkkokauppa alusta tarjoaa työkalut, kuten metatietojen optimoinnin ja nopeuden hallinnan, parantaen näkyvyyttä hakutuloksissa. Näin houkutellaan enemmän potentiaalisia asiakkaita ja varmistetaan verkkokaupan menestys. Valitse alusta huolella, sillä se vaikuttaa suoraan SEO tehokkuuteen ja liikenteen kasvuun.

Ristiinmarkkinointi on toinen todella tärkeä markkinoinnin strategia. Ristiinmarkkinoinnissa pyritään lisäämään myyntiä ja asiakasuskollisuutta tarjoamalla asiakkaille suosituksia, lisäostosvaihtoehtoja tai liittymistarjouksia. Verkkokauppa alusta mahdollistaa tämän strategian toteuttamisen suositusmoottorien avulla, jotka perustuvat asiakkaan aiempiin ostoksiin ja käyttäytymiseen. Ristiinmarkkinointi mahdollistaa sen, että verkkokauppa alusta kasvattaa keskimääräistä ostoskokoa ja onnistuu sitouttamaan asiakkaita pidempään. 

Googlella on merkittävä rooli verkkokauppa alustojen ja markkinoinnin kentällä. Verkkokauppa alusta huomioi Google hakukoneen tärkeyden, tarjoten työkaluja, kuten Google Analytics, suorituskyvyn seurantaan. Valitsemalla oikean alustan, kuten WooCommerce tai Shopify, voit hyödyntää automaattisia päivityksiä ja muita ominaisuuksia Google hakukoneoptimoinnin helpottamiseksi. Näin varmistat, että verkkokauppasi näkyy tehokkaasti Google haussa ja houkuttelee asiakkaita. Valitse viisaasti ja menesty verkossa.

MILLAINEN ON TIETOTURVALLINEN ECOMMERCE-ALUSTA?

Tietoturvallisuus on ensisijaisen tärkeää verkkokauppa alustaa valittaessa. Luotettava verkkokauppa alusta suojaa sekä yrityksen että asiakkaiden arkaluontoisia tietoja, kuten maksutietoja ja henkilötietoja. Alla on esitetty joitakin keskeisiä ominaisuuksia, jotka tekevät verkkokauppa-alustasta tietoturvallisen.

1. SSL-salaus

Tietoturvallinen ecommercealusta hyödyntää SSL-salausta (Secure Sockets Layer), joka suojaa tiedonsiirron salatulla yhteydellä. SSL-sertifikaatti varmistaa, että asiakkaiden tietoja siirretään turvallisesti verkkokaupan ja asiakkaan välillä.

2. Maksujen turvallisuus

Saatavilla tulee olla turvalliset maksutavat, kuten luottokorttimaksut, jotka ovat PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) -standardin mukaisia. Tämä varmistaa maksutietojen asianmukaisen suojaamisen.

3. Haavoittuvuuksien hallinta

Säännöllinen päivitys ja ylläpito ovat tärkeitä, jotta mahdolliset haavoittuvuudet voidaan tunnistaa ja korjata nopeasti. Tämä vähentää riskiä tietomurroista ja tietovuodoista.

4. Käyttäjäoikeuksien hallinta

Käyttäjäoikeuksien tarkka valvonta on sekin avainasemassa. Vain valtuutetut henkilöt saavat pääsyn tärkeisiin hallintatoimintoihin ja arkaluontoisiin tietoihin.

5. DDoS-suojauksen tarjoaminen

Kunnollinen DDoS-suojaus (Distributed Denial of Service) auttaa estämään palvelunestohyökkäyksiä. Tämä auttaa pitämään verkkokaupan käytössä ja suojaa sitä mahdollisilta haitallisilta hyökkäyksiltä.

6. Säännölliset varmuuskopiot

Mahdollisuus säännöllisten varmuuskopioiden luomiseen, jotta tärkeät tiedot voidaan palauttaa mahdollisten tietovuotojen tai ongelmien sattuessa.

Siinä vaiheessa, kun yritys saattaa jo huokaista helpotuksesta nähdessään valmiin työn tuloksen, pitää polkaista käyntiin prosessin seuraava vaihe. Ei nimittäin riitä, että kauppa on luotu ja se näyttää toimivan loistavasti. Paras verkkokauppa alusta vaatii säännöllistä ylläpitoa ja jatkuvaa kehitystä. On tärkeää pysyä ajan tasalla uusimmista teknologisista ratkaisuista ja asiakkaiden tarpeista.

Verkkokauppa alustojen päivittäminen, asiakasdatan analysointi, käyttäjäkokemuksen optimointi ja uusien ominaisuuksien lisääminen ovat keskeisiä toimenpiteitä menestyksen varmistamiseksi pitkällä aikavälillä. Jatkuva kehitys mahdollistaa kilpailukykyisen ja houkuttelevan ostokokemuksen tarjoamisen asiakkaille. Valitse verkkokauppa-alusta viisaasti ja varmista, että se tarjoaa kaikki tarvittavat ominaisuudet ylläpitoon ja kehitykseen.

Hyödyt täysin räätälöidystä verkkokaupasta

1. Ainutlaatuinen ulkoasu ja käyttöliittymä: Räätälöity verkkokauppa antaa täyden hallinnan kauppasi ulkoasuun ja käyttöliittymään. Voit luoda täysin uniikin ilmeen, joka erottuu kilpailijoista ja vastaa brändisi visuaalista identiteettiä.

2. Täysi kontrolli toiminnallisuuksiin: Räätälöity verkkosivu mahdollistaa täydellisen hallinnan kaikkien toiminnallisuuksien suhteen. Voit lisätä juuri sellaisia ominaisuuksia ja toimintoja kuin tarvitset, ilman rajoituksia valmiiden alustojen asettamista rajoituksista.

3. Integraatiomahdollisuudet: Voit integroida räätälöidyn verkkokauppasi muiden järjestelmien, kuten CRM-, ERP- tai varastonhallintajärjestelmien kanssa täysin haluamallasi tavalla. Tämä mahdollistaa saumattoman tietojen jakamisen ja prosessien virtaviivaistamisen.

 

4. Skalautuvuus ja tulevaisuuden laajentaminen: Räätälöity verkkokauppa voidaan suunnitella skaalautuvaksi ja mukautumaan tuleviin tarpeisiin. Voit lisätä uusia ominaisuuksia ja laajentaa kauppaa helposti ilman rajoituksia valmiiden alustojen asettamista rajoituksista.

Haitat täysin räätälöidylle verkkokaupalle

1. Korkeammat kustannukset: Räätälöidyn verkkokaupan kehittäminen vaatii enemmän aikaa, resursseja ja asiantuntemusta kuin valmiiden alustojen käyttäminen. Tämä voi johtaa korkeampiin kehityskustannuksiin.

2. Ylläpidon haasteet: Koska räätälöity verkkokauppa on ainutlaatuinen ja omaisuutta, sen ylläpito ja päivitykset voivat olla haastavampia kuin valmiiden alustojen ylläpitäminen. Sinun on varmistettava, että sinulla on riittävästi teknistä osaamista tai käytettävissäsi on kehitystiimi ylläpitääksesi ja päivittääksesi verkkokauppaa.

3. Kehitysajan pituus Räätälöidyn verkkokaupan kehittäminen vie enemmän aikaa kuin valmiiden alustojen käyttö. Suunnittelun, kehityksen ja testauksen prosessi voi kestää pidempään, mikä voi viivästyttää kaupan käyttöönottoa.

4. Rajoitettu tuki ja yhteisö: Valmiiden alustojen käyttäjät hyötyvät usein laajasta tukiyhteisöstä ja resursseista. Räätälöidyn verkkokaupan käyttäjät voivat kohdata haasteita, joita ei ole valmiiksi dokumentoitu tai joista ei ole laajaa tukea saatavilla.

On tärkeää punnita näitä hyötyjä ja haittoja, kun harkitset täysin räätälöidyn verkkokaupan rakentamista. Jos sinulla on erityiset tarpeet, jotka eivät ole tyydytettävissä valmiilla alustoilla, ja sinulla on resursseja ja asiantuntemusta, täysin räätälöity verkkokauppa voi olla hyvä vaihtoehto.

 HOX

Muistathan, ettei Solver X itse luo sinulle verkkokauppa alustaa vaan tuo sinut yhteen niitä toteuttavien tahojen kanssa. Olemme siltasi suuntaan ja toiseen, tänäkin vuonna. Oman verkkokaupan tarvitsijoille annamme tilaisuuden esitellä tarpeet ja vaatimukset ja odottaa sitten toimittajien tarjouksia! Toimittajille puolestaan takaamme loistavan tavan selata mahdollisten asiakkaiden portfolioita tai seurata heidän itsensä ja tarpeittensa esittelyä, esittää kysymyksiä ja sitten päättää, haluaako yritys lähteä sitä toteuttamaan! Uskomaton konseptimme tuo kysynnän ja tarjonnan yhteen! Käytä hyväksesi ilmainen tutustumismahdollisuus.

 

Solver X on Pohjoismaiden suurin reverse pitching tapahtuma, jossa esitellään yritysten kehitysideoita ja haasteita, sekä etsitään näihin parhaita digitaalisia ratkaisuja.

Pääsette tehokkaasti kertomaan teidän ideasta tai haasteesta yli 350 asiantuntijalle Suomen merkittävimmissä ohjelmisto-, sovelluskehitys- ja palvelumuotoiluyhtiöissä. Saat samalla keskitetysti näkemykset ja ideat projektisi toteuttamiseen. Tavoitteena on löytää juuri teille sopiva ratkaisuehdotus ja kumppani.

Ilmainen Solver X On-demand -palvelu mahdollistaa parhaan yhteistyökumppanin kilpailuttamisen juuri teille oikeaan aikaan paikkariippumattomasti. 

Kuvaus tarpeestanne jaetaan sähköisesti kaikille verkostomme asiantuntijoille ja oikeat tekijät ovat suoraan teihin yhteydessä. 

Voitte valita teille kiinnostavimmat tekijät jatkokeskusteluihin.

Tapahtumissa esitellään vuositasolla marraskuussa yli 100 digitaalista kehityshanketta eri toimialoilta. Lisätietoja www.solverx.io

bottom of page